Kategorije

Promocije

Novi proizvodi

Povrati i reklamacije

Pravo povrata

Kupac ima pravo odustati od narudžbe u bilo kojem trenutku prije primitka paketa sa naručenim proizvodima. Ako od narudžbe želi odustati nakon što je pošiljka predana dostavnoj službi, Kupac ima pravo odbiti primitak paketa bez dodatnih troškova.

Ukoliko sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi Kupac pošiljku može vratiti, a Prodavatelj će mu poslati ispravni proizvod bez dodatnih troškova dostave.

Kupac ima pravo na povrat u roku 14 dana od dana primitka proizvoda, bez navođenja razloga povrata.

Od prava povrata izuzeti su otpakirani audio ili videozapisi, računalni programi, proizvodi za osobnu higijenu i za njegu tijela, te proizvodi sa vidljivim znakovima korištenja ili ambalažom koja se nakon otvaranja ne može vratiti u prvobitno stanje.

Korisnik je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni o visini toga iznosa.

Slijedom toga dobrestvari.hr preporučuju svojim kupcima:

-dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici dobrestvari.hr prilikom izbora proizvoda,

- ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati na Utilium d.o.o., jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom

- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda (postoci u tablici).


- pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite dobrestvari.hr i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

- ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju), pregledajte funkcionalnost proizvoda i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za mikser- miksanje hrane, za brijaće aparate- brijanje, za torbe i ruksake- prenošenje stvari, alati – korištenje u njihovu svrhu, Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda te će dobrestvari postupati prema donjoj tablici broj 2.

Dobrestvari utvrđuju uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

1. Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje originalne ambalaže vraćenog proizvoda:

Stanje ambalaže

Neoštećena ambalaža

Oštećena ambalaža

Bez orginalne ambalaže

Električni alati

0%

10%

20%

Motorni alati

0%

10%

20%

Ručni alati

0%

10%

20%

Veliki kućanski aparati

0%

10%

20%

Mali kućanski aparati

0%

10%

20%

Sport

0%

10%

20%

Osobna njega

0%

10%

20%

Ostalo

0%

10%

20%

2. Postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda:

Stanje proizvoda

Proizvod orginalno zapakiran

Proizvod nije korišten, već isključivo isprobana funkcionalnost

Proizvod korišten/ Oštećen

Električni alati

0,00%

0,00%

Ovisno o procjeni štete od strane službenog servisa/dobrestvari

Motorni alati

0,00%

0,00%

Ovisno o procjeni štete od strane službenog servisa/dobrestvari

Ručni alati

0,00%

0,00%

Ovisno o procjeni štete od strane službenog servisa/dobrestvari

Veliki kućanski aparati

0,00%

0,00%

Ovisno o procjeni štete od strane službenog servisa/dobrestvari

Mali kućanski aparati

0,00%

0,00%

Ovisno o procjeni štete od strane službenog servisa/dobrestvari

Sport

0,00%

0,00%

Ovisno o procjeni štete od strane službenog servisa/dobrestvari

Osobna njega

0,00%

0,00%

Ovisno o procjeni štete od strane službenog servisa/dobrestvari

Ostalo

0,00%

0,00%

Ovisno o procjeni štete od strane službenog servisa/dobrestvari

Uz vraćene proizvode, Kupac mora priložiti broj tekućeg/transakcijskog računa na koji će se izvršiti povrat novčanih sredstava.

Proizvodi koji su isporučeni u kompletu (npr. set posuđa) moraju biti vraćeni u kompletu. Prodavatelj nije dužan primiti pošiljku s otkupninom ili pošiljke, koje ne odgovaraju njegovim općim uvjetima poslovanja.

Reklamacije

U slučaju reklamacije nakon isteka prava povrata važeće su odredbe Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014) i Zakona o obveznim odnosima (čl. 400 – 433).

O reklamaciji Kupac je dužan Prodavatelja obavijestiti pismenim putem ili porukom e-pošte poslanom na adresu info@dobrestvari.hr.

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).
Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS - https://webgate.ec.europa.eu/odr


Dostava reklamiranih artikala

Kupac reklamirane proizvode ili proizvode za koje ostvaruje pravo na povrat može vratiti putem dostavne službe GLS (ako je pošiljku primio putem GLS dostavne službe) ili putem neke druge dostavne službe. Trošak dostave za proizvode vraćene putem službe GLS snosi Prodavatelj. Trošak dostave putem druge dostavne službe snosi Kupac.

Vraćanje proizvoda trgovcu

Nakon što ste najavili povrat kupljene robe, robu nam trebate vratiti, najkasnije u roku od 14 dana od kada ste nam izjavili da želite raskinuti ugovor. U slučaju korištenja prava na jednostrani raskid ugovora potrošač snosi troškove povrata robe

Povrat novca

Nakon primitka vraćenih ili reklamiranih proizvoda Prodavatelj će provjeriti opravdanost zahtjeva, te o rezultatu provjere e-poštom obavijestiti Kupca.

U slučaju opravdanog zahtjeva za povrat ili reklamacije, Prodavatelj će u roku četrnaest (14) dana od primitka pošiljke sa vraćenim ili reklamiranim proizvodima na transakcijski račun Kupca uplatiti iznos u prodajnoj vrijednosti vraćenog ili reklamiranog proizvoda.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s Utilium d.o.o. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Utilium d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Utilium d.o.o. i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.
Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti

OVDJE


Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena.

Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Sukladno zakonu, potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. (čl. 84. st.6. Zakona o zaštiti potrošača NN 19/22). Savjetujemo da prilikom utvrđivanja prirode, obilježja i funkcionalnosti pažljivo postupate s proizvodima kako biste izbjegli umanjenje vrijednosti. Spomenuto umanjenje vrijednosti može nastupiti uslijed potrebe popravka koji bi bili potrebni za vraćanje proizvoda u izvorno stanje, troškova čišćenja ili zamjene dijelova na vraćenom proizvodu te ostalih troškova povezanih s vraćanjem proizvoda u pogodno stanje za ponovnu prodaju, uključujući opravdani gubitak prihoda za dobrestvari.hr prilikom raspolaganja vraćenim proizvodima kao korištenim.

Radi lakšeg razumijevanja koje bi radnje s proizvodom uzrokovale umanjenje vrijednosti proizvoda, savjetujemo da postupanje s proizvodom usporedite s radnjama koje smijete napraviti prilikom kupnje u klasičnoj, fizičkoj trgovini. Kako biste izbjegli umanjenja vrijednosti proizvoda te što jednostavnije iskoristili vaše pravo na jednostrani raskid ugovora savjetujemo da:

 • Prilikom odabira proizvoda pažljivo proučite opis i specifikaciju proizvoda na stranici proizvoda. Ako niste sigurni u značenje informacija u specifikaciji ili opisu, niste sigurni odgovara li proizvod za neku specifičnu svrhu za koju ga trebate, slobodno nas kontaktirajte kako bismo razjasnili bilo kakvu nejasnoću.
 • Prilikom zaprimanja paketa pregledajte stanje ambalaže paketa i, u slučaju da primijetite oštećenje, zatražite dostavljača (ili djelatnika Pick Up centra ako osobno preuzimate paket) da paket vrati u dobrestvari. Nemojte zaprimati pakete/proizvode na kojima primijetite oštećenje.
 • Pažljivo skinete i sačuvate originalnu ambalažu proizvoda uz što manje oštećivanja.
 • Ne skidate zaštitne folije s proizvoda osim ako je navedeno nužno da bi se isprobala funkcionalnost proizvoda.
 • Ne koristite alate u svrhu za koju su namijenjeni (ne režete, ne brusite, ne polirate, ne bušite…).
 • Ne koristite kućanske aparate u svrhu za koju su namijenjeni (ne miksate hranu mikserom, ne usisavate prašinu/prljavštinu, ne pečete hranu u pećnici…) nego ih pregledajte, uključite u struju, upalite i na taj način provjerite funkcionalnost.
 • Uređaje koji za svoj rad koriste digitalni sadržaj prije povrata odspojite s bilo koje cloud usluge.
 • Provjerite funkcionalnost proizvoda na način da na proizvodu ne ostavljate tragove korištenja.
 • Izbjegavate ogrebotine i ostala estetska i mehanička oštećenja proizvoda
 • Prilikom slanja proizvoda dostavnom službom proizvod zapakirate u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija), potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda. Dostavne službe na svojim stranicama obično imaju upute za adekvatno pakiranje paketa, pa ovisno o odabiru dostavne službe možete i s njima dodatno provjeriti adekvatnost pakiranja.
 • Za pojedine skupine proizvoda rukovanje proizvodom nepovratno mijenja stanje proizvoda. To su primarno proizvodi koji prije korištenja zahtijevaju montažu, sastavljanje ili ugradnju (klima uređaji, ugradbeni kućanski aparati, rasvjetni elementi, namještaj…). Savjetujemo da takve proizvode ne montirate, ne sastavljate niti ugrađujete dok niste sigurni o prikladnosti artikla za svoje potrebe.

O opsegu odgovornosti potrošača za umanjenu vrijednost robe odlučivat ćemo u svakom pojedinom slučaju, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti. Procjena stupnja eventualnog umanjenja vrijednosti proizvoda nije moguća prije zaprimanja proizvoda na skladište i pregleda.


 • Moguće plaćanje kreditnim karticama MasterCard Maestro Visa Diners Club
 • Sigurnost kupnje jamči